THINK BİGGER PROGRAMI BAŞVURU SÜREÇLERİNE İLİŞKİN  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan Eczacıbaşı Holding A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Bu metinde TÜBİTAK’ın iki aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla geçen girişimlere hibe sağlayan, Girişimcilik Destekleme Programı BIGG-Think Bigger Programı (“Program”) kapsamında yapılacak çağrılara başvurarak aday olmanız halinde kişisel veri işleme süreçlerinize ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır.  

Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebebimiz 

 • Program’a dahil olmak istemeniz halinde aday başvurunuzun alınabilmesi, başvurunuz kapsamında aday olarak seçilmeniz halinde tarafınıza sektörel uygunluk kapsamında eğitim, danışmanlık, mentorluk hizmetleri gibi imkanları sağlamak, hazırladığınız iş planlarını değerlendirebilmek, ön değerlendirme sonrasında seçilmeniz halinde girişim projenizin TÜBİTAK’a sunulabilmesi, başvurunuzun TÜBİTAK’a sunulmasından bağımsız olarak projenize yatırım yapılmak istenilmesi halinde söz konusu yatırım planlaması ya da girişimcilik programları kapsamında değerlendirilebilmesi için TÜBİTAK başvuru formunda yer alan ad soyad, TCKN, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz, Linkedin adresiniz, eğitim dereceniz, üniversiteniz, mezuniyet tarihiniz, akademisyen olup olmadığınız, bulunduğunuz şehir, posta adresiniz, Program başvuru kapsamındaki girişiminize ilişkin bilgilerinizi içeren kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz. 
 • Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz başvurunuzun eğitim, danışmanlık, mentorluk hizmetlerinin planlanması, hazırladığınız iş planları ve yatırım seçeneklerinin değerlendirebilmesi amacıyla Eczacıbaşı Topluluk şirketleri (Eczacıbaşı Topluluk şirket listesi için: https://www.eczacibasi.com.tr/tr/markalar)  tarafından görüntülenebilecektir. 
 • Belirtilen kişisel verileriniz doğabilecek uyuşmazlıklarda veya şikayetlerde resmi kurum ve kuruluşlarla her türlü hukuki hak ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kullanılması amacıyla “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 • Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla (veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler gibi) Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8.maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. 
 • Ayrıca, sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep edilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

Kişisel verileriniz, fiziki ortamda yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler ile elektronik ortamda dolduracağınız formlar, e-posta ve telefon kanalları üzerinden toplanmaktadır. 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Eczacıbaşı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu:  Eczacıbaşı Holding A.Ş.

E-posta             : https://www.eczacibasi.com.tr/tr/kvk

Kep Adresi        : eczacibasiholding@hs02.kep.tr 

Adres                : Büyükdere Caddesi 185 Levent 34394 İstanbul Türkiye

Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

 

THINK BİGGER PROGRAMI BAŞVURU SÜREÇLERİNE İLİŞKİN  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan Farplas Otomotiv A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Bu metinde TÜBİTAK’ın iki aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla geçen girişimlere hibe sağlayan, Girişimcilik Destekleme Programı olan BİGG programına Think Bigger Programı’mız (“Program”) aracılığıyla başvurarak aday olmanız halinde kişisel veri işleme süreçlerinize ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır.  

Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebebimiz 

 • Program’a dahil olmak istemeniz halinde aday başvurunuzun alınabilmesi, başvurunuz kapsamında aday olarak seçilmeniz halinde tarafınıza sektörel uygunluk kapsamında eğitim, danışmanlık, mentorluk hizmetleri gibi imkanları sağlamak, hazırladığınız iş planlarını değerlendirebilmek, ön değerlendirme sonrasında seçilmeniz halinde girişim projenizin TÜBİTAK’a sunulabilmesi, başvurunuzun TÜBİTAK’a sunulmasından bağımsız olarak projenize yatırım yapılmak istenilmesi halinde söz konusu yatırım planlaması yada girişimcilik programları kapsamında değerlendirilmek istenmesi için TÜBİTAK başvuru formunda yer alan ad soyad, TCKN, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz, Linkedin adresiniz, eğitim dereceniz, üniversiteniz, mezuniyet tarihiniz, akademisyen olup olmadığınız, bulunduğunuz şehir, posta adresiniz, Program başvuru kapsamındaki girişiminize ilişkin bilgilerinizi içeren kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz. 
 • Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz başvurunuzun eğitim, danışmanlık, mentorluk hizmetlerinin planlanması, hazırladığınız iş planları ve yatırım seçeneklerinin değerlendirebilmesi amacıyla Fark Holding grup şirketleri ve Fark Holding’in yatırımcısı olduğu şirketler (https://www.farkholding.com/tr/) tarafından görüntülenebilecektir.
 • Belirtilen kişisel verileriniz doğabilecek uyuşmazlıklarda veya şikayetlerde resmi kurum ve kuruluşlarla her türlü hukuki hak ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kullanılması amacıyla “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 • Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla (veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler gibi) Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
 • Ayrıca, sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep edilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

Kişisel verileriniz, fiziki ortamda yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler ile elektronik ortamda dolduracağınız formlar, e-posta ve telefon kanalları üzerinden toplanmaktadır. 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Eczacıbaşı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu: Farplas Otomotiv Anonim Şirketi

E-posta: tur@farplas.com

KEP Adresi: farplas@hs01.kep.tr 

Adres:  TOSB Otomotiv (OSB) Mah. 3. Cad. No:11/2 41420 Çayırova / Kocaeli

Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.  

 

THINK BİGGER PROGRAMI BAŞVURU SÜREÇLERİNE İLİŞKİN  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan Fark Labs Teknoloji Geliştirme Merkezi A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Bu metinde TÜBİTAK’ın iki aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla geçen girişimlere hibe sağlayan, Girişimcilik Destekleme Programı olan BİGG programına Think Bigger Programı’mız (“Program”) aracılığıyla başvurarak aday olmanız halinde kişisel veri işleme süreçlerinize ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır.  

Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebebimiz 

 • Program’a dahil olmak istemeniz halinde aday başvurunuzun alınabilmesi, başvurunuz kapsamında aday olarak seçilmeniz halinde tarafınıza sektörel uygunluk kapsamında eğitim, danışmanlık, mentorluk hizmetleri gibi imkanları sağlamak, hazırladığınız iş planlarını değerlendirebilmek, ön değerlendirme sonrasında seçilmeniz halinde girişim projenizin TÜBİTAK’a sunulabilmesi, başvurunuzun TÜBİTAK’a sunulmasından bağımsız olarak projenize yatırım yapılmak istenilmesi halinde söz konusu yatırım planlaması yada girişimcilik programları kapsamında değerlendirilmek istenmesi için TÜBİTAK başvuru formunda yer alan ad soyad, TCKN, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz, Linkedin adresiniz, eğitim dereceniz, üniversiteniz, mezuniyet tarihiniz, akademisyen olup olmadığınız, bulunduğunuz şehir, posta adresiniz, Program başvuru kapsamındaki girişiminize ilişkin bilgilerinizi içeren kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz. 
 • Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz başvurunuzun eğitim, danışmanlık, mentorluk hizmetlerinin planlanması, hazırladığınız iş planları ve yatırım seçeneklerinin değerlendirebilmesi amacıyla Fark Holding grup şirketleri ve Fark Holding’in yatırımcısı olduğu şirketler (https://www.farkholding.com/tr/) tarafından görüntülenebilecektir.
 • Belirtilen kişisel verileriniz doğabilecek uyuşmazlıklarda veya şikayetlerde resmi kurum ve kuruluşlarla her türlü hukuki hak ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kullanılması amacıyla “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 • Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla (veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler gibi) Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
 • Ayrıca, sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep edilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

Kişisel verileriniz, fiziki ortamda yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler ile elektronik ortamda dolduracağınız formlar, e-posta ve telefon kanalları üzerinden toplanmaktadır. 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Eczacıbaşı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu: Fark Labs Teknoloji Geliştirme Merkezi Anonim Şirketi

E-posta: info@farklabs.com

KEP Adresi: farklabstekmer@hs01.kep.tr 

Adres:  Ahi Evran Cd. 42 Maslak No:6 Office 3 Kat:1 No:1 34485, Sarıyer / İstanbul

Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.  

 

THINK BİGGER PROGRAMI BAŞVURU SÜREÇLERİNE İLİŞKİN  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan NEOHUB Teknoloji, Yazılım, Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Bu metinde TÜBİTAK’ın iki aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla geçen girişimlere hibe sağlayan, Girişimcilik Destekleme Programı olan BİGG programına Think Bigger Programı’mız (“Program”) aracılığıyla başvurarak aday olmanız halinde kişisel veri işleme süreçlerinize ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır.  

Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebebimiz 

 • Program’a dahil olmak istemeniz halinde aday başvurunuzun alınabilmesi, başvurunuz kapsamında aday olarak seçilmeniz halinde tarafınıza sektörel uygunluk kapsamında eğitim, danışmanlık, mentorluk hizmetleri gibi imkanları sağlamak, hazırladığınız iş planlarını değerlendirebilmek, ön değerlendirme sonrasında seçilmeniz halinde girişim projenizin TÜBİTAK’a sunulabilmesi, başvurunuzun TÜBİTAK’a sunulmasından bağımsız olarak projenize girişimcilik programları kapsamında desteklenmesi, yatırım yapılmak istenilmesi ve/veya potansiyel iş birliklerinin değerlendirilmesi için TÜBİTAK başvuru formunda yer alan ad soyad, TCKN, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz, Linkedin adresiniz, eğitim dereceniz, üniversiteniz, mezuniyet tarihiniz, akademisyen olup olmadığınız, bulunduğunuz şehir, posta adresiniz, Program başvuru kapsamındaki girişiminize ilişkin bilgilerinizi içeren kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz. 
 • Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz başvurunuzun eğitim, danışmanlık, mentorluk hizmetlerinin planlanması, hazırladığınız iş planları ve yatırım seçeneklerinin değerlendirebilmesi amacıyla NEOHUB (https://www.neohub.com.tr/ ) tarafından görüntülenebilecektir.
 • Belirtilen kişisel verileriniz doğabilecek uyuşmazlıklarda veya şikayetlerde resmi kurum ve kuruluşlarla her türlü hukuki hak ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kullanılması amacıyla “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 • Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla (veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler gibi) Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
 • Ayrıca, sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep edilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

Kişisel verileriniz, fiziki ortamda yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler ile elektronik ortamda dolduracağınız formlar, e-posta ve telefon kanalları üzerinden toplanmaktadır. 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da NEOHUB’a daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu: NEOHUB Teknoloji, Yazılım, Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş.

E-posta: info@denizakvaryum.io

KEP Adresi: neohubteknoloji@hs04.kep.tr 

Adres:  Büyükdere Cad. No:141 1.Bodrum Kat 34394 Esentepe/İstanbul

Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.  

 

Scroll to Top