ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) m. 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Farplas Otomotiv A.Ş. (Farplas”/”Şirket“) tarafından hazırlanmıştır.  Bu metnin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu metin dosyaları olup web sitesinin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler, sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Kanun uyarınca, www.thinkbigger.com.tr (“İnternet Sitesi”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebepler

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  İnternet Sitesi üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler, web sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur; çerezin “kullanım ömrü”, yani geçerlilik süresi boyunca veya sizin tarafınızdan silinene kadar cihazınızda kalır. Web sitesini, cihazınız üzerinden her ziyaret edişinizde tekrar etkinleşirler.

Geçici Çerezleri

Geçici çerezler “oturum çerezleri” olarak bilinmektedir. Geçici çerezler, “tarayıcı oturumu” süresince geçerlidir. Tarayıcı oturumu, internet tarayıcısı pencerenizi açtığınız an başlamakta olup, tarayıcı pencerenizi kapatmanızla sonlanmaktadır. Tarayıcınızı kapatmanızla birlikte, tüm geçici çerezler silinmektedir.

İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezler Çeşitleri

Aşağıda İnternet Sitesinde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. İnternet Sitesinde üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz İnternet Sitesi haricindeki sağlayıcılar tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Çerez Adı

Sağlayıcı

Kullanım amacı

Çerez Tipi

Kullanım Süresi

elementor

thinkbigger.com.tr

Web sitesinin WordPress temasıyla bağlantılı olarak kullanılır. Tanımlama bilgisi, web sitesi sahibinin web sitesinin içeriğini gerçek zamanlı olarak uygulamasına veya değiştirmesine olanak tanır.

Kalıcı Çerez

En fazla 1 yıl

elementor

thinkbigger.com.tr

Web sitesinin WordPress temasıyla bağlantılı olarak kullanılır. Tanımlama bilgisi, web sitesi sahibinin web sitesinin içeriğini gerçek zamanlı olarak uygulamasına veya değiştirmesine olanak tanır.

Oturum Çerezi

Oturum süresi boyunca

_ga_#

google-analytics.com

Google Analytics tarafından bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaret tarihleri hakkında veri toplamak için kullanılır.

Kalıcı Çerez

En fazla 2 yıl

_ga

google-analytics.com

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder.

Kalıcı Çerez

En fazla 2 yıl

_ga

google-analytics.com

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder.

Kalıcı Çerez

En fazla 2 yıl

_gid

google-analytics.com

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder.

Kalıcı Çerez

En fazla 1 gün

_gat

google-analytics.com

İstek oranını azaltmak için Google Analytics tarafından kullanılır.

Kalıcı Çerez

En fazla 1 gün

_ga_#

google-analytics.com

Google Analytics tarafından bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaret tarihleri hakkında veri toplamak için kullanılır.

Kalıcı Çerez

En fazla 2 yıl

_ga_td

google-analytics.com

Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır.

Oturum Çerezi

Oturum süresi boyunca

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve bilgi teknolojisi altyapısı ile çerezlere ilişkin teknik hizmet sağlayıcılara, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara, açık rızanızın varlığı halinde reklam/pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, İnternet Sitesi’nin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirme  amaçlarıyla yurt dışında mukim Google Inc., …………… 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.   

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, İnternet Sitesi’nin çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak tarayıcı üzerinden bazı çerezlerin kapatılması halinde İnternet Sitesi’nin birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

İnternet Sitesi’nde kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:  

  • Ziyaretçiler, Site’de görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, ziyaretçilerin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devrede bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
  • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir. 
  • Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız
  • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. 
  • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

İlgili Kişilerin Talepleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde  uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu: Farplas Otomotiv Anonim Şirketi

E-posta: tur@farplas.com

Kep Adresi: farplas@hs01.kep.tr 

Adres: TOSB Otomotiv (OSB) Mah. 3. Cad. No:11/2 41420 Çayırova / Kocaeli

Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

Scroll to Top